مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

Print ISSN: 1735-255x

Online ISSN: 2008-6989


تصویر صفحه خانگی مجله

 

این مجله دو ماهنامه در پایگاه‌های اطلاع رسانی زیر نمایه شده است

Chemical Abstracts, CiteFactor (Directory Indexing of International Research Journals), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO (Dentistry and Oral Sciences Source), EBSCO Discovery Service, EMRO, Genamics Journal Seek, Google Scholar, Hinari, Index Copernicus, Iran Medex, Islamic World Science Citation (ISC), Magiran, Open J-Gate, SID (www.SID.ir), Ulrich’s International Periodical Directory.

اطلاعیه ها

 

هزینه انتشار

 

از تاریخ 1393/2/1 این مجله مبلغ 000 000 1 ریال به عنوان وجه انتشار (  Submission Fee  ) برای مقالات پژوهشی و مروری دریافت می‌نماید. هزینه انتشار گزارش مورد و مقالات کوتاه 000 750 ریال است. نامه به سردبیر و سرمقاله نیز به صورت رایگان می باشد.

از نویسنده مسؤول درخواست می‌شود وجه مورد نظر را به حساب هدایای معاونت پژوهشی دانشگاه نزد بانک ملت به شماره شبای 580120000000004975761007 واریز و نسخه‌ای از فیش واریزی را به دفتر مجله فاکس یا به ایمیل jids@dnt.mui.ac.ir ارسال نماید.

همچنین لازم است قبل از واریز، شناسه اختصاصی مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان [941130000000015] بر روی رسید واریز وجه به حساب فوق درج گردد.

ضمناً چنانچه نویسنده اول و مسئول (یا هر دو) وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (IUMS) اعلام نماید از 50% تخفیف در هزینه های فوق برخوردار می باشد.

 

 
پست شد: 2014-05-29
 

امتیاز بازآموزی

 

این مجله دارای مجوز چاپ مقالات با امتیاز بازآموزی برای کلیه دندانپزشکان عمومی و متخصص می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 03137925523 تماس حاصل فرمایید

 
پست شد: 2011-01-15 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.

شابن: 2008-6989