اطلاعیه ها

هزینه انتشار

 

از تاریخ 1393/2/1 این مجله مبلغ 000 000 1 ریال به عنوان وجه انتشار (  Submission Fee  ) برای مقالات پژوهشی و مروری دریافت می‌نماید. هزینه انتشار گزارش مورد و مقالات کوتاه 000 750 ریال است. نامه به سردبیر و سرمقاله نیز به صورت رایگان می باشد.

از نویسنده مسؤول درخواست می‌شود وجه مورد نظر را به حساب هدایای معاونت پژوهشی دانشگاه نزد بانک ملت به شماره شبای 580120000000004975761007 واریز و نسخه‌ای از فیش واریزی را به دفتر مجله فاکس یا به ایمیل jids@dnt.mui.ac.ir ارسال نماید.

همچنین لازم است قبل از واریز، شناسه اختصاصی مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان [941130000000015] بر روی رسید واریز وجه به حساب فوق درج گردد.

ضمناً چنانچه نویسنده اول و مسئول (یا هر دو) وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (IUMS) اعلام نماید از 50% تخفیف در هزینه های فوق برخوردار می باشد.

 

 
پست شد: 2014-05-29
 

امتیاز بازآموزی

 

این مجله دارای مجوز چاپ مقالات با امتیاز بازآموزی برای کلیه دندانپزشکان عمومی و متخصص می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 03137925523 تماس حاصل فرمایید

 
پست شد: 2011-01-15 بیشتر...
 
1 - 2 (2)


شابن: 2008-6989