بررسی غلظت کلی فلوراید و غلظت فلوراید محلول در چهار نوع خمیر دندان موجود در بازار مصرف ایران

جابر یقینی, احمد مقاره‌عابد, شیوا مرتضوی, مهدی چلونگر, ستار کبیری, Jaber Yaghini, Ahmad Moghare Abed, Shiva Mortazavi, Mahdi Chelongar, Sattar Kabiri

چکیده


چکیدهمقدمه: یکی از مؤثرترین و در عین حال مقرون ‌به‌صرفه‌ترین راه‌های جلوگیری از پوسیدگی دندان استفاده از خمیر دندان‌های حاوی فلوراید است. برای اثربخش بودن فلوراید در خمیر دندان‌ها مقدار کافی از آن باید به صورت محلول باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی غلظت کلی فلوراید و غلظت فلوراید قابل حل در تعدادی از خمیر دندان‌های پرفروش در بازار مصرف ایران و مقایسه‌ی آن با محدوده‌ی استاندارد بین المللی (ppm 1500-1000) انجام پذیرفت.مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر نوعی مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی آزمایشگاهی می‌باشد. در این مطالعه غلظت کلی فلوراید و غلظت فلوراید قابل حل در 4 نوع خمیر دندان شامل 3 خمیر دندان ساخت داخل (پونه، داروگر و پاوه) و یک نوع خمیر دندان خارجی (کرست 7) توسط الکترود ویژه‌ی یونی اندازه‌گیری شد. نتایج توسط آزمون‌های تحلیلone-way Variance، Kruskal Wallis، Mann-Whitney و Post hoc Tukey مورد تحلیل آماری قرار گرفت (05/0=α).یافته‌ها: غلظت کلی فلوراید و غلظت فلوراید محلول تنها در خمیر دندان کرست 7 بالاتر از ppm 1000 بود. غلظت فلوراید محلول در خمیر دندان کرست 7 به‌صورت معنی‌داری از سایر خمیر دندان‌ها بیش‌تر بود (001/0p value < )، اما میان سایر خمیر دندان‌ها اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0 p value >). نتیجه‌گیری: بر اساس نتايج مطالعه‌ی حاضر، علی‌رغم این‌که نمونه خارجی میزان فلوراید مناسبی داشت، سه خمیر دندان دیگر مورد بررسی، میزان فلوراید کم‌تری از حد استاندارد داشتند.کلید واژه‌ها: خمیر دندان، فلوراید، پوسیدگی دندان

تمام متن: PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.