اطلاعات برای نویسندگان

مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان، با هدف بالا بردن سطح دانش پژوهشگران، دندان‌پزشکان، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی و آگاه‌ساختن آنها با برخی از تحولات و نوآوری‌های علم دندان‌پزشکی و علوم وابسته به آن،‌و ارائه نتایج و فعالیت‌های علمی و پژوهشی محققین به چاپ می‌رسد. حوزه عملکرد مجله، انتشار مقاله تحقیقی (Research article)، مقاله مروری (Review article)، گزارش مورد (Case report) و نامه علمی (Research letter) می‌باشد. از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در تهیه و تنظیم مقالات خود، نکات زیر را که براساس معاهده تهران تنظیم شده است، رعایت نمایند: شرایط فنی تهیه و ارسال مقاله • تا حد امکان از واژه‌های فارسی برای بیان مطالب و اصطلاحات علمی استفاده شود و از آوردن الفاظ انگلیسی در مواردی که معادل فارسی قابل قبول و مفهوم دارند، پرهیز گردد. • تمام واژه‌ها و اصطلاحات علمی که در مقاله به صورت اختصار درج می‌شود، برای بار اول، به صورت عبارت کامل ذکر گردد. • نوشته مقاله بر یک روی کاغذ A4 با رعایت 2 سانتی‌متر فاصله از هر سوی کاغذ و 2/1 سانتی متر فاصله بین سطرها و با استفاده از نرم‌افزار Word-2000 یا بالاتر تهیه شود و بدون احتساب جدول‌ها و تصویرها حداکثر از 12 صفحه بیشتر نباشد. • شماره‌گذاری صفحات از صفحه عنوان شروع و در قسمت پايین و سمت چپ کاغذ درج گردد. • چهار نسخه از مقاله و سي‌دي مربوط به آن همراه درخواست کتبی نویسندگان که در آن عدم ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات نیز قید شده باشد، به آدرس دفتر مجله ارسال شود و یا با استفاده از اینترنت در وب سایت مجله ثبت گردد. نحوه ارائه مقاله هر مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد: • صفحه اول (عنوان): شامل عنوان فارسی مقاله (حداکثر 15 کلمه)، نام و نام خانوادگی نویسنده‌(ها) (انگلیسی و فارسی)، سمت و مرتبه علمی، محل خدمت، آدرس کامل پستی، شماره تلفن و پست الکترونیک نویسنده مسؤول، نام مرکز یا سازمان تأمین کننده بودجه پژوهشی، عنوان مکرری (حداکثر 40 حرف). • صفحه دوم (چکیده فارسی): چکیده فارسی حداکثر 250 کلمه و شامل عنوان، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، نتیجه‌گیری و کلیدواژه‌ها باشد. چکیده «گزارش مورد» شامل مقدمه، معرفی مورد و کلیدواژه‌ها است. • صفحه سوم به بعد (متن): شامل متن مقاله (تحقیقی، مروری، گزارش مورد) باشد. • صفحه مجزا (قدردانی): در صورت لزوم جهت تشکر و سپاسگزاری. • صفحه مجزا (منابع): برای ذکر مراجع و منابع كه بر اساس الگوي مجله تنظيم شده باشد. • صفحه مجزا (چکیده انگلیسی): چکیده انگلیسی معادل چکیده فارسی باشد و عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و آدرس و پست الكترونيكي نویسنده(ها) و كليدواژه‌ها ذکر شود. • صفحات مجزا (جدول‌ها و نمودارها): هر جدول و یا نمودار در یک صفحه مجزا تایپ و به ترتیب استفاده در متن، به صورت 1، 2 و 3 شماره‌گذاری شود. عنوان هر جدول در بالا و توضیحات آن با استفاده از علائم ٭، ٭٭، †، †† و... در پايین جدول آورده شود. از ارائه جدول و نمودارهایی که به اطلاعات آنها در متن بطور کامل اشاره شده است، اجتناب گردد. • صفحات مجزا (تصویرها): عکس‌های ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشند. تصویرها اسكن شده و بر روی سي‌دي ارسال شود. تصویر اشخاص بدون اجازه کتبی آنها نباید قابل شناسایی باشد. اصول کلی متن مقاله • متن مقاله تحقیقی شامل: مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، و نتیجه‌گیری باشد. • متن مقاله مروری شامل: هدف، شرح مقاله، بحث، و نتیجه‌گیری باشد. مقاله مروری صرفاً از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی در مورد موضوع مقاله را داشته و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده، پذیرفته می‌شود. • متن گزارش مورد شامل: مقدمه، شرح مورد، بحث، و نتیجه‌گیری باشد. گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای حداکثر 4 تصویر و تعداد معدودی منبع باشد. • متن نامه علمی شامل: حداکثر 500 کلمه و در صورت لزوم یک شکل یا یک جدول و حداکثر پنج منبع باشد. نامه علمی که محتوای پژوهشی دارد، باید در برگیرنده مواد و روش‌ها، نتایج و نتیجه‌گیری باشد ولی تقسیم‌بندی عناوین در متن لازم نیست. • نویسندگان اجازه دارند قسمت‌های طولانی مقاله خود را به زیر بخش‌هایی مانند: انتخاب بیمار، پرسشنامه، تحلیل آماری و... تقسیم کنند. شیوه نگارش منابع • منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و شماره هر منبع در داخل کروشه و در پایان جمله قرار گیرد. • ذکر نام شش نویسنده اول الزامی است. چنان که تعداد نویسندگان مقاله از شش نفر بیشتر بود، پس از ذکر نام شش نفر اول، از عبارت «و همکاران» در منابع فارسی و «et al» در منابع انگلیسی استفاده شود. • نام کوچک نویسنده(ها) در منابع انگلیسی فقط حرف اول آن و درمنابع فارسی بطور کامل نوشته شود. • شیوه نگارش فهرست منابع بر اساس الگوی معاهده تهران و مطابق نمونه‌های زیر باشد. منابع به صورت کتاب - در صورتی که نویسنده کل کتاب یک یا چند نفر باشد: نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام و در منابع انگليسي حرف اول نام(.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر (.) سال انتشار (.) صفحات (.) [نام نویسندگان با علامت (،) از هم جدا شوند]. مثال: جهانشاهی غلامرضا. راهنمای تشخیص افتراقی بیماری‌های دهان. چاپ سوم. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 1384: صفحات 80 تا 104. Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental Material. 8th ed. St Louis: Mosby Co. 2004. p. 113-25. - در صورتی که هر فصل کتاب توسط نویسندگان مختلفی نوشته شده باشد: نام خانوادگی نویسنده آن فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) در (In): نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان کتاب (.) نوبت چاپ (.) محل انتشار (:) ناشر (.) سال انتشار (:) صفحات (.) مثال: Ruddle CJ. Cleaning and shaping the root canal system. In: Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8th ed. St Louis: Mosby Co. 2002. p. 246-8. - در صورتی که کتاب ترجمه شده باشد: نام خانوادگی مترجم (فاصله) نام مترجم (.) در ترجمه (:) عنوان کتاب (.) نام خانوادگی نویسنده (مؤلف) (.) و بقیه اطلاعات کتابشناسی بطور معمول نوشته شود. مثال: اکبری حسین، شجاع‌صفار آرش، مرادی احمد. در ترجمه: اصول و درمان‌های اندودنتیکس. والتون، ترابی‌نژاد (مؤلفین). چاپ اول. تهران: جهاد دانشگاهی. 1381: صفحات 326 تا 41. منابع به صورت مجله نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام (.) عنوان مقاله (.) نام اختصاری مجله (فاصله) سال انتشار (؛) دوره (شماره) (:) صفحات (.) مثال: کلانترمعتمدی علی‌محمد، محمودیان سعید. معرفی دستگاه متحرک جدید برای بستن Open bite قدامی به وسیله Intrusion دندان‌های خلفی. پژوهش در علوم پزشکی 1379؛ 5 (3): صفحات 250 تا 6. Khademi A, Yazdizadeh M, Feizianfard M. Determination of the minimum instrumentation size for penetration of irrigants to the apical third of root canal systems. J Endod 2006; 32(5): 417-20. منابع به صورت پایان‌نامه نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام (.) استاد راهنما (:) نام خانوادگی استاد راهنما (فاصله) نام (.) عنوان پایان‌نامه (.) مقطع پایان‌نامه (،) نام دانشکده (،) نام دانشگاه (.) سال انتشار. مثال: کیانوش سامان. استاد راهنما: موسوی بهروز. بررسی کمی سلول کشنده طبیعی (Natural killer cell) در پالپ تاجی نرمال و آماسی به روش ایمنو هیستو کمیکال. تخصص اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 1382. منابع به صورت الکترونیکی - مجله الکترونیکی روی اینترنت نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام (.) عنوان مقاله (.) نام اختصاری مجله الکترونیکی (فاصله) [Serial online] سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم) (؛) دوره (شماره) (:) [شماره صفحات یا قاب‌ها] (.) [روز، ماه و سال دسترسی Cited] Available from (:) آدرس اینترنتی دسترسی مثال: Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphology of the mandibular first and second premolars in Iranian adolescents. Inter J Dental Anthropol [Serial Online] 2004; 5: [3 Screens] [cited 2006 Nov 13]. Available from: http://www.jida.syllabapress.com/abstractsijda5.shtml منابع به صورت صفحه وب نام خانوادگی نویسنده (فاصله) نام [یا شرح پدیدآور] (.) عنوان (.) سال نشر در صورت دسترسی (:) [شماره صفحات یا قاب‌ها] [روز، ماه و سال دسترسی cited] (.) Available from (:) آدرس اینترنتی دسترسی مثال: Dentsply Co. BioPure (MTAD) Cleanser. [2 screens] [Cited 2006 Nov 26]. Available from: www.store.tulsadental.com/catalog/biopure.html فرایند ارزیابی مقاله • مقاله پس از ثبت در دفتر مجله، اعلام وصول گردیده و در صورت رعایت شدن اصول ساختاری، جهت بررسی علمی برای داوران ارسال خواهد شد. نتایج داوری در هیأت تحریریه بررسی شده و در صورت نیاز مقاله به اصلاحات، برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد. مقاله پس از اصلاح و تأئید نهایی، به ترتیب تاریخ تأيید مقاله در مجله چاپ می‌شود. • چاپ هر مقاله منوط به رعایت معیارهای اخلاقی در هر یک از بخش‌های مقاله می‌باشد. • مجله در قبول یا رد مقاله آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی و تلخیص مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد. پس از ارسال مقاله، کلیه حقوق مترتب بر آن متعلق به مجله می‌باشد. • مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر را بر عهده نخواهد گرفت. همچنین صحت و سقم مطالب درج شده در مقاله به عهده نویسنده(ها) می‌باشد. • پنج نسخه از مجله برای نویسنده اول ارسال می‌گردد. نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دفتر مجله دانشکده دندان‌پزشکی. کد پستی: 73461-81746 تلفن: 7922877-0311 نمابر: 6687080-0311 E-mail: jids@dnt.mui.ac.ir URL: http://joumals.mui.ac.ir/index.php/jidsشابن: 2008-6989